Predstavujeme Vám dole uvedené informácie, týkajúce sa fungovania
APA CERT SLOVAKIA.

APA CERT SLOVAKIA je nezávislou, certifikačnou organizáciou, ktorá nie je filiálkou žiadnej firmy ani organizácie. Vykonávame audity a certifikáciu systémov ISO 9000, ISO 14000, TS 16949, QS 9000 a taktiež medzinárodných štandardov OHSAS 18000, HACCP podľa podmienok ISO 22000 pre širokú škálu firiem zaoberajúcich sa produkciou alebo poskytovaním služieb na celom svete.

Fungujúc od 2004, poskytujeme naše služby pre viac ako 20 odvetví priemyslu a služieb. Od svojho začiatku APA CERT SLOVAKIA zameriava svoju firemnú politiku na otvorenosť pre všetkých potencionálnych a existujúcich zákazníkov a taktiež na spoľahlivosť a férovosť pri poskytovaní auditov a certifikácií.

Základnou regulou APA CERT SLOVAKIA je poskytovanie služieb pre všetky firmy s prihliadnutím na ich špecifiká. V praxi to znamená, že sme pripravili a aplikujeme priateľské a primerané postupy pre veľké, stredné a malé firmy.

Náš odpor k byrokracii a filozofia širokej dostupnosti našej firmy znamenajú, že skoro všetky naše kontrakty vznikajú na základe doporučení konzultantov alebo už certifikovaných firiem. Následkom toho je bezprecedentné obdobie rozvoja, v ktorom sa aktuálne naša organizácia nachádza.

Audity vykonávame v slovenskom jazyku. Slovenskí audítori sú vyškolení slovenskou firmou MASM so sídlom v Žiline, certifikovaný SSK COOP Žilina a akreditovaní Európskou spoločnosťou pre kvalitu. Vďaka tomu APA CERT SLOVAKIA dohliada na náklady, je cenovo konkurenčná a zároveň zaručuje obdŕžanie prestížneho certifikátu.

Takýto prístup v spojení s pridanou hodnotou samotného auditu upevní presvedčenie, že naša spolupráca bude založená na partnerstve a vzájomnej úcte.

V prípade potreby získania ďalších informácii, prosíme bez zaváhania kontaktovať sa s nami. Sme vždy pripravení odpovedať na Vaše otázky. Pozývame Vás tiež zoznámiť sa s našou ponukou a vyplniť dotazník, na základe ktorého pripravíme predbežnú cenovú ponuku.

Predstavitelia APA CERT SLOVAKIA