Partneri

Samotnej certifikácii vo väčšine aplikácii predchádza proces spolupráce s poradcom. APA CERT SLOVAKIA, bazírujúc na skúsenostiach s už certifikovanými systémami sa snaží svojim Zákazníkom pomôcť pri výbere poradenskej firmy, tak aby bola skutočne kompetentná a spoľahlivá.

 K dnešnému dňu pripravili dolu prezentované firmy k procesu certifikácii desiatky firiem na Slovensku, v Čechách a v Poľsku, v ktorých neboli zistené žiadne nepresnosti, ktoré by mohli byť prekážkou k priznaniu certifikátu.

 QLK centrum
Firma QLKcentrum je slovenská firma pôsobiacou nepretržite na slovenskom trhu od roku 1998.
Poskytuje školenia a aplikačné služby pre :
– systémy manažérstva sérii QMS, EQS, HACCP,
– manažérske systémy riadenia
– projekty zníženia prevádzkových nákladov ktoré sú určené pre :
– malé i stredné podniky, ktoré čerpajú financie z prostriedkov PHARE
– veľké podniky zamerané na zníženie výrobných nákladov
– moderné podniky služieb, ktoré pracujú na báze nových informatických systémov

 QSPB
Firma QSPB, je slovenským hospodárskym subjektom, ktorý poskytuje školenia a konzultácie pre podniky a ostatné inštitúcie. Firma sa špecializuje na spoluprácu s malými a strednými podnikmi. Od začiatku existencie QSPB je jej poslaním a devízou: „Poskytovanie školení a poradenstva, ktoré umožnia našim Zákazníkom lepšie realizovať vlastné ciele a poslania.“

 QM Consulting
Firma QM Consulting, je slovenským hospodárskym subjektom, ktorý poskytuje školenia a konzultácie pre podniky a ostatné inštitúcie. Firma sa špecializuje na spoluprácu s malými a strednými dopravnými podnikmi. Firma ponúka služby v oblasti štatistických metód a analýz údajov.

Okruh našich partnerov sa stále rozširuje, preto pozývame k spolupráci všetky organizácie a poradenské firmy.