Spolupráca

Potrebujeme sa navzájom spoznať!
Pýtate sa, že prečo?
Pretože je to pre náš vzájomný prospech!

 Vy ste konzultant, audítor alebo špecialista . My sme certifikačná spoločnosť, ktorá verifikuje a validuje organizácie a ich štandardy kvality, životného prostredia, zdravia a bezpečnosti.

 Často stretávame organizácie, ktoré potrebujú zaviesť ich manažérske systémy. Takéto organizácie žiadajú konzultanta. Radi by sme im ukázali správny smer. K umožneniu tohoto cieľa sústreďujeme zoznam vhodných konzultantov. Potom sa môžeme zamerať na detaily konzultantov, ktorí majú miestne zastúpenie a patričné skúsenosti.

 Niekedy tiež potrebujeme uzatvoriť zmluvu s audítormi, alebo „expertmi“ zo špecifického priemyselného sektoru. Znovu chceme zdôrazniť, že je to dosť potrebné mať zoznam vhodných ľudí, ktorí sú schopní nám pomôcť.

 K dnešnému dňu máme 25 registrovaných externých spolupracovníkov.

 Samozrejme, boli by sme nepresný, ak by sme nespomenuli, že vás taktiež chceme pravidelne informovať s najnovšími vývojmi APA CERT SLOVAKIA. V prípade, že ste s nami už spolupracovali predtým viete, že náš priateľský a praktický prístup k auditom prichádza už ako štandard.

 Tak teraz je to už len na vás. Kliknite sem na registráciu. Nebude Vás to nič stáť a nabudúce, ak budeme komunikovať so spoločnosťou, ktorá potrebuje pomôcť so zavedením kvalitného manažérskeho systému, je možné, že vám oslovíme.

Ďakujeme za váš čas

Vitajte na internetovej stránke APA CERT SLOVAKIA
Dostupní konzultanti, audítori a experti pre štandardy kvality, životného prostredia, zdravia a bezpečnosti, a taktiež štandardov informačnej bezpečnosti