Vzdelávanie

SYSTÉMY

• Systém SMQ podľa ISO 9001
(8 alebo 16 vyuč. hodín)

• Systém EMS podľa ISO 14001:2004 NOVINKA !!!
(8 alebo 16 vyuč. hodín)

• Integrovaný SMQ + EMS + OHSAS (ISO 18001 – Bezpečnostní management)
(8 alebo 16 vyuč. hodín)

• Systém SMQ podľa ISO/TS 16949 + pokračovanie (auditing, FMEA, APQP, PPAP a iné.)
(8 alebo 16 vyuč. hodín)

• Systém SMQ (popr. EMS) v projektové orientovaných organizáciách podľa ISO 10006
(stavebné firmy, inžinierske organizácie, organizácie typu služieb – reklama, vzdelávanie apod.) (8 alebo 16 vyuč. hodín)

AUDITING SCHOOL

• Interné + externé + procesné + zákaznícke a dodávateľské audity
(8 vyuč. hodín)

• Audítor SMQ (požiadavky ISO 9001 a ISO 19011)
(32 vyuč. hodín)
• Audítor EMS (požiadavky ISO 14001 a ISO 19011)
(32 vyuč. hodín)
• Audítor SMQ + EMS (požiadavky ISO 9001, ISO 14001, ISO 19011)
(40 vyuč. hodín)
• Audítor BOZP – OHSAS (požiadavky ISO 18001 a ISO 19011)
pre začínajúcich audítorov, ale skúsených bezpečnostných technikov (8 alebo 16 vyuč. hodín)

• Integrovaný audítor (SMQ + EMS + OHSAS)
(požiadavky ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 19011) (48 vyuč. hodín)

• Príprava audítora podľa ISO 19011
(8 alebo 16 vyuč. hodín)
• Udržovanie spôsobilosti audítora
(8 alebo 16 vyuč. hodín)
• Zvyšovanie kvalifikácie audítora
(8 alebo 16 vyuč. hodín)
• Interní audítor ISO/TS 16949
(8, 16 alebo 24 vyuč. hodín)

Vo vyššie uvedených oblastiach – SMQ podľa ISO 9001 nebo ISO/TS 16949, EMS podľa ISO 14001, OHSAS 18001 je možno taktiež ponúknuť služby vykonávania interných a externých auditov.

OSTATNÉ

• Projektový management (príprava, plánovanie, realizácia a ukončení projektu)
(podľa požiadaviek ISO 10006 nebo IPMA nebo PMI)
(8, 16 alebo 24 vyuč. hodín)

Ďalšie témy podľa potreby:

• Metódy a nástroje (napr. APQP, PPAP, FMEA, SPC, QFD, G8D aj.)
• Logistika a nákup
• Výberové riadenie a hodnotenie dodávateľov
• Procesní management
• Plánovanie kvality
• Štatistické metódy
• Model EFQM
• Manažérske zručnosti (tímová práce, komunikácia, zvládanie konfliktov, vyjednávanie apod.)
• Stratégia a plán podnikania firmy
• A iné.

Rozsah – min 1 deň, tj. 8 vyuč. hodín (podľa rozsahu – výklad, precvičovanie, diskusia)

Počet účastníkov – ľubovoľný

Podklady a školiace materiály
 e-mailom predom, popr. v hardcopy pre každého účastníka
 + CD disk (1 ks) so všetkými prednesenými materiálmi – NOVINKA !!!

Kvalifikáciu lektorov je možno doložiť osvedčeniami o spôsobilosti (teoretické + praktické skúsenosti). Lektori sú viac zameraní na prax a precvičovanie než na teóriu.

Miesto konania – ľubovoľné podľa dohody

Technické zabezpečení – flipchart + dataprojektor (zaisťuje objednávateľ) alebo spätný projektor (má v prípade potreby k dispozícii lektor)

Zmluvné zabezpečenie – zmluva o vykonaní semináre, prednášky nebo konzultácie v dohodnutom rozsahu a fakturácia

Cena – dohodou / deň + dopravné (10 SK/km na trase Trnava – miesto akcie a späť)
Na základe dopytu a firemných informáciách bude spracovaná konkrétna ponuka.

Ubytovanie – len u 2 a viacdenných akcií (zaisťuje na svoje náklady objednávateľ)

Termín – ľubovoľný podľa dohody